Uw directe besparing is:
Kosten regulier opleidingstraject
Kosten bij certificering via ons